Skip to main content

Ułatwienia w składaniu rocznych zeznań podatkowych – nowelizacja przepisów

09
lis, 2018

Dnia 6 listopada 2018 r. podpisana została przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W swojej treści zakłada ona zmianę przepisów odnoszących się do sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT, w celu uproszczenia systemu podatkowego.

Przyjęte zmiany zakładają, iż:

  • obok obecnie obowiązujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, tj.: w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, wprowadzona zostanie usługa w ramach której zeznanie podatkowe wypełnione zostanie przez Krajową Administrację Skarbową, bez konieczności składania wniosku przez podatnika;
  • zeznania podatkowe zostaną wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz z danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także innych rejestrach państwowych;
  • zeznania podatkowe przygotowane zostaną dla wszystkich podatników, tj. zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo oraz dla podatników uzyskujących dochody kapitałowe;
  • podatnik będzie mógł zadecydować czy chce skorzystać z przygotowanego zeznania podatkowego czy samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe;
  • przygotowane zeznania podatkowe dostępne będą dla podatnika na portalu podatkowym od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnik będzie miał możliwość zweryfikowania i zaakceptowania bez zmian zeznania podatkowego, zmodyfikowania, uzupełnienia o dane zeznania podatkowego i następnie jego zaakceptowania, odrzucenia zeznania podatkowego i rozliczenia się samodzielnie lub w przypadku zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 nie podejmowania jakichkolwiek czynności, co skutkować będzie automatycznym zaakceptowaniem i złożeniem zeznania.

Wskazane także zostało, iż w przypadku posiadania rzez organ danych kontaktowych podatnika, takich jak adres e-mail czy też numer telefonu, otrzyma on powiadomienie o sporządzeniu zeznania podatkowego. Ponadto, podatnik będzie miał udostępniony nieograniczony dostęp do sporządzonych zeznań podatkowych oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Rozliczenia za rok 2018 w ten sposób będą dostępne dla podatników składających zeznanie na formularzu PIT -37 oraz formularzu PIT-38, a za rok 2019 także dla podatników składających PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Opisywana regulacja oprócz powyższych zmian wprowadza także szereg zmian w innych ustawach. Jedna z nich dotyczy skrócenia terminu na przesyłanie informacji do urzędów skarbowych od płatników składek – będą oni mieli o miesiąc mniej, tj. zobowiązani będą do ich przesłania do końca stycznia, a nie jak to było dotychczas do końca lutego. Wato zauważyć także, iż przesyłanie tych informacji możliwe będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Jedną ze zmian jest również skrócenie z 3 miesięcy do 45 dni terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli złożone zostanie ono przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Niniejsza nowelizacja, oprócz kilku wyjątków (wchodzących w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz od 1 stycznia 2020 r.), wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Mateusz Adamczyk
Prawnik

Mateusz Adamczyk

Popularne artykuły

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Dlaczego warto przekształcić prowadzoną jednoosobową działalność gospodarczą…
Upadłość czy restrukturyzacja – czyli co wybrać by ratować firmę. Cz. 1.
Rok 2020 był rokiem wyjątkowym pod każdym względem. W szczególności dla wiel…
Przedsiębiorstwo w spadku – działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy
Polacy coraz częściej i śmielej stawiają na samozatrudnienie, pracę w rodzin…