Skip to main content

PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria Adamczyk specjalizuje się w prawie medycznym.

Mając na uwadze doświadczenie zespołu Kancelarii, oferujemy pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń dotyczących prawa medycznego, w tym przede wszystkim roszczeń z tytułu błędów medycznych. W ramach świadczonej pomocy prawnej dokonujemy analizy sytuacji klienta, posiadanej przez niego dokumentacji medycznej, a także możliwości dochodzenia określonych roszczeń. Mając świadomość procedur medycznych oraz postępowań w placówkach leczniczych wynikającą ze zdobytego doświadczenia, oferujemy pomoc dotyczącą nieprawidłowego przeprowadzenia leczenia szpitalnego, zabiegów medycznych, a także naruszenia praw pacjenta.

W ramach prowadzenia sprawy z zakresu prawa medycznego podejmujemy w pierwszej kolejności działania polubowne wobec szpitali, ubezpieczycieli i podmiotów medycznych, a w przypadku ich bezskuteczności reprezentujemy klientów na etapie postępowania sądowego. W wypadku wystąpienia przesłanek dotyczących wszczęcia sprawy karnej reprezentujemy klientów także w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przez Policję i Prokuraturę. Ponadto Kancelaria pomaga w toku postępowań przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczących ustalenia wystąpienia zdarzenia medycznego.
Oferowana pomoc dotyczy między innymi spraw z zakresu szkód niemajątkowych i majątkowych na osobie takich jak śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia w następstwie danej procedury medycznej.

Ponadto Kancelaria świadczy usługi z zakresu bieżącej obsługi zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym, jak i prywatnym sektorze ochrony zdrowia, tworzenia dokumentów rejestracyjnych, przygotowanie umów, regulaminów na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie dotyczące tego czy będziemy w stanie Ci pomóc, skontaktuj się z nami telefonicznie lub pozostaw wiadomość mailową z opisem problemu. Wówczas odpiszemy lub oddzwonimy do Ciebie. Być może Twój problem należy do zakresu innej dziedziny prawa.