Skip to main content

OCHRONA ZABYTKÓW

Kancelaria Adamczyk specjalizuje się w prawie ochrony zabytków

Prawo ochrony zabytków, jest ofertą skierowaną do właścicieli lub dysponentów zabytków (najemców, dzierżawców, podmiotów posiadających zabytek na podstawie użyczenia, podmiotów posiadających użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub inny tytuł prawny do nieruchomości zabytkowej), a także do jednostek samorządu terytorialnego – Gmin.

W zakresie tej specjalizacji jesteśmy w stanie pomóc Państwu w sprawach:

1. administracyjnych, obejmujących:
– postępowania z zakresu pozwoleń wynikających z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, takich jak pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
– wnioski i pozwolenia – reprezentacja w postępowaniach przed WKZ i WSA;
– pozyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane i remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

2. podatkowych
– ulgi podatkowe dla obiektów zabytkowych, w tym ulgi inwestycyjne;

3. karnych
– związanych z postępowaniem karnym oraz o wykroczenia w sprawach za czyny zabronione przeciwko zabytkom;

4. konsultacyjnych
– obejmujących udzielenia szeregu informacji związanych z obowiązkami właściciela lub posiadacza zabytku
– przygotowania inwestycji na obiektach zabytkowych

Dla gmin

Dla Gmin świadczymy szeroko pojęte konsultacje inwestycyjne i planistyczne wskazując zakres ochrony konserwatorskiej i niezbędne formalności do wykonania podczas procedury i uzyskania stosownych zgód. Wyjaśniamy system ochrony zabytków, który ułatwia przygotowanie się podczas inwestycji.

Przygotowujemy Gminne Programy Opieki Nad Zabytkami oraz Gminne Ewidencje Zabytków.

Ważne!
Nie podejmujemy się przyjęcia pełnomocnictw do postępowań administracyjnych, w sprawach prowadzonych przed Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie dotyczące tego czy będziemy w stanie Ci pomóc, skontaktuj się z nami telefonicznie lub pozostaw wiadomość mailową z opisem problemu. Wówczas odpiszemy lub oddzwonimy do Ciebie. Być może Twój problem należy do zakresu innej dziedziny prawa.